ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์  3วัน 2คืน

ล่องเรือ Genting Dream พอร์ทคลัง – สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง


ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์  3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0141
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มี.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง
1 SAT Kuala Lumper (Port Klang) 11.00
2 SUN Singapore 10.00 20.00
3 MON Kuala Lumper (Port Klang) 08.00

วันที่ 1

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือออก
11.00

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
08.00
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 12,900 - - - 11,600
Balcony Stateroom 15,900 - - - 14,600
Palace Deluxe Premium 32,900 - - - 31,600
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - 11,600
Balcony Stateroom 15,900 - - - 14,600
Palace Deluxe Premium 32,900 - - - 31,600

16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900
พักเดี่ยว
11,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900
พักเดี่ยว
14,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
32,900
พักเดี่ยว
31,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900
พักเดี่ยว
11,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900
พักเดี่ยว
14,600

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
32,900
พักเดี่ยว
31,600
จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน