รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
ราคาเริ่มต้น
0 /ท่าน ไฮไลท์

 • รีสอร์ทมีมาตรฐานการบริการที่ดี ระดับ 5 ดาว
 • มีห้องพักให้เลือกมากมายตามความต้องการของลูกค้า
 • ห้องพักมีขนาดใหญ่ มีอ่างอาบน้ำและมี Hammock หรือสระส่วนตัวในห้อง
 • ภายในรีสอร์ทมีจุดดำน้ำชมปะการัง
 • แพ็กเกจ All Inclusive สามารถเลือกทานห้องอาหารและเครื่องดื่มได้ไม่อั้น
 • อาหารคุณภาพดี เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย
รายการ HBFBKFสถานะ
  Lagoon Water (3D2N)   33,800   37,200   45,900
  Ocean Water (3D2N)   35,300   38,800   47,400
  Beach Pool (3D2N)   37,600   41,100   49,700
  Pool Water (3D2N)   39,400   42,800   51,400
  Reef Pool Water (3D2N)   41,400   44,900   53,400
  Grand Residence (4p) (3D2N)   40,000   43,500   51,600
  Extra Adults (3D2N)   26,600   30,100   38,000
  Child 0-2.99 yrs (3D2N)   2,600   2,600   2,600
  Lagoon Water (4D3N)   43,700   49,000   62,100
  Ocean Water (4D3N)   46,200   51,400   64,400
  Beach Pool (4D3N)   49,500   54,800   67,700
  Pool Water (4D3N)   52,200   57,400   70,300
  Reef Pool Water (4D3N)   55,200   60,400   73,400
  Grand Residence (4p) (4D3N)   54,800   60,000   72,200
  Extra Adults (4D3N)   34,600   40,000   51,600
  Child 0-2.99 yrs (4D3N)   3,100   3,100   3,100
  Lagoon Water (5D4N)   49,400   55,900   72,100
  Ocean Water (5D4N)   52,400   58,800   75,000
  Beach Pool (5D4N)   56,500   63,000   79,000
  Pool Water (5D4N)   59,800   66,300   82,200
  Reef Pool Water (5D4N)   63,600   70,000   86,000
  Grand Residence (4p) (5D4N)   69,600   76,500   92,800
  Extra Adults (5D4N)   42,600   50,000   65,000
  Child 0-2.99 yrs (5D4N)   3,600   3,600   3,600

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วย Speedboat
 • ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก
 • Meal Plan ตามที่เลือก (HB,FB,KF)
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบินมัลดีฟส์
 • Welcome drink, Tropical Fruits
 • ฟรี ใช้บริการ Snorkeling equipment & life vests
 • ฟรี ใช้บริการ Kids Club, Gymnasium, Yoga Pavilion and RecreationGames such as Billiards, Table Football, PSU Station, Carom, Table Tennis and Board Games
 • ฟรี กิจกรรม daily group Sunrise Yoga (6AM) and Sunset Yoga(5PM) (pre-booking required)
 • Wi-Fi ในที่พัก
 • ค่าประกันภัยเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ มัลดีฟส์
 • กิจกรรมอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็กเกจ

 นโยบายการยกเลิก

 • ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่านสำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น*
 • หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ Re-Booking ได้
 • ห้องพัก 2 ห้องนอน Grand Residence และห้องพักประเภทอื่น กรุณาติดต่อทีมงาน
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน