ทัวร์สิงคโปร์ MUTELU EXCURSION 3วัน 2คืน (SL)

ทัวร์สิงคโปร์ MUTELU EXCURSION 3วัน 2คืน (SL)

ชิมอาหารขึ้นชื่อ BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย เลือก Option Freeday Fullboard Garden by the bay Merlion Clarke Quay Fort canning park Marina bay sands Jewel


ทัวร์สิงคโปร์ MUTELU EXCURSION 3วัน 2คืน (SL)
รหัสทัวร์
SG_SL00051
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
01 เม.ย. 67 - 03 ม.ค. 68
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –Lian Shan Shuang Lin Temple- เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
 • วันที่

  3

  Yueh Hai Ching Temple-วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - Loyang Tua Pek Kong Temple- THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,699
เด็กไม่มีเตียง
12,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,699
เด็กไม่มีเตียง
13,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,699
เด็กไม่มีเตียง
15,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,699
เด็กไม่มีเตียง
17,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,699
เด็กไม่มีเตียง
14,399
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
4,900
Group Size
68 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
01 ก.ค. 67 - 03 ก.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
08 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
15 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
30 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
28 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
04 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
06 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
08 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
11 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
18 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
25 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 12,999 12,699 12,399 4,900 4,900 - 68
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 13,999 13,699 13,399 4,900 4,900 - 68
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 15,999 15,699 15,399 4,900 4,900 - 68
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 17,999 17,699 17,399 4,900 4,900 - 68
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 14,999 14,699 14,399 4,900 4,900 - 68

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน