ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)

FLOWERS DOME/CLOUD FOREST 2 DOMES (รวมค่าบัตร) เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ที่ไชน่าทาวน์ นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ ไฮไลท์ของสิงคโปร์ ขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัด Loyang Tua Pek Kong Temple ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED 3วัน 2คืน (TR)
รหัสทัวร์
SG_TR00057
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ก.พ. 67 - 24 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Fountain of wealth -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
 • วันที่

  3

  วัดพระเขี้ยวแก้ว -เมอร์ไลอ้อน – Loyang Tua Pek Kong Temple - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,499
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,499
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,005
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,005
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,005
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,005
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,005
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,005
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,005
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
30 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
01 ก.ค. 67 - 03 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
02 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67 12,999 12,499 11,999 4,900 - - 35
03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
07 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
08 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
09 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
15 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
16 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
30 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 12,999 12,499 11,999 4,900 - - 35
06 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 14,555 14,005 13,555 4,900 - - 35
07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 - - 35
08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 14,555 14,005 13,555 4,900 - - 35
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 - - 35
12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 14,555 14,005 13,555 4,900 - - 35
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 14,555 14,005 13,555 4,900 - - 35
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
03 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,555 14,005 13,555 4,900 - - 35
09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,555 12,005 11,555 4,900 - - 35
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 - - 35
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 - - 35
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 - - 35
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,555 13,005 12,555 4,900 - - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน