ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PRAY&PLAY 3วัน 2คืน (TR)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PRAY&PLAY 3วัน 2คืน (TR)

มูเรื่องรัก ขอเนื้อคู่ ขอลูก Yueh Hai Ching Temple มูเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ Loyang Tua Pek Kong Temple พิเศษรวม 2 DomesและBUMBOATแล้ว ชิมอาหารขึ้นชื่อ บักกุ้ดเต๋ (Song fa) Street Food สิงคโปร์ ที่ Lau Pa Sat ชิมอาหารท้องถิ่น เช่น Laksa Satay


ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PRAY&PLAY 3วัน 2คืน (TR)
รหัสทัวร์
SG_TR00059
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
06 เม.ย. 67 - 24 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Tua Pek Kong Temple -เด้น บาย เดอะเบย์ -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน
 • วันที่

  2

  เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
 • วันที่

  3

  เมอร์ไลอ้อน -Yueh Hai Ching Temple -วัดพระเขี้ยวแก้ว -THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

02 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,499
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,499
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,055
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,055
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,055
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,055
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,555
เด็กมีเตียง
14,055
เด็กไม่มีเตียง
13,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,555
เด็กมีเตียง
12,055
เด็กไม่มีเตียง
11,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,499
เด็กไม่มีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,499
เด็กไม่มีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,499
เด็กไม่มีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,555
เด็กมีเตียง
13,055
เด็กไม่มีเตียง
12,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
02 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67 12,999 12,499 11,999 4,900 3,000 - 35
03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
07 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
08 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
09 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
15 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
16 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
30 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 12,999 12,499 11,999 4,900 3,000 - 35
06 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 14,555 14,055 13,555 4,900 3,000 - 35
07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 14,555 14,055 13,555 4,900 3,000 - 35
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 14,555 14,055 13,555 4,900 3,000 - 35
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 14,555 14,055 13,555 4,900 3,000 - 35
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
03 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,555 14,055 13,555 4,900 3,000 - 35
09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,555 12,055 11,555 4,900 3,000 - 35
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 15,499 14,999 4,900 3,000 - 35
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 14,499 13,999 4,900 3,000 - 35
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 13,499 12,999 4,900 3,000 - 35
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,555 13,055 12,555 4,900 3,000 - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน