ทัวร์เกาหลี GREAT GYEONGGI WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี GREAT GYEONGGI WINTER 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี GREAT GYEONGGI WINTER 5วัน 3คืน สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์ เทสกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ สวนสตรอว์เบอร์รี่ มรดกโลกซูวอนฮวาซอง ทำข้าวห่อสาหร่าย เเต่งชุดฮันบกแชะภาพ HIKR Ground เมียงดอง ฮงแด


ทัวร์เกาหลี GREAT GYEONGGI WINTER 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_7C00098
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ธ.ค. 66 - 06 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติอินชอน - ฟรี บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์ ร่วมฉลองหน้าหนาว เล่นสกีสโนว์สเลด ขี่สโนว์บัสเตอร์ สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด ต้นคริสต์มาสยักษ์ มัลติมิเดียอาร์ท แถมชุดใหญ่พุไฟ ไฟกระพริบ เป็นต้น
 • วันที่

  3

  เคียงกีโด - ป้องปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO - เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ ที่ สกีรีสอร์ท ใกล้กรุงโซล SKI Resort - สวนสรีนเฮาท์สตรอว์เบอร์รี่ - ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี - ย่านมหาลัยฮงแด คาเฟ่ 943 King’s Cross
 • วันที่

  4

  กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์ฮ๊อกเกตนามู - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ+ทำข้าวห่อสาหร่าย - เปิดประสบการณ์พิเศษ อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก (ข้าวกล่อง) ที่ตลาดเก่าทงอิน - ดิวตี้ฟรี - “ Oh My God ! อึ้ง ทึ่ง ว๊าว การแสดงโชว์ THE PAINTERS - ย่านเมียงดอง
 • วันที่

  5

  กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสนแดง - เยี่ยมชม HiKR Ground - สัมผัสความเป็นเกาหลีแบบล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง XR (Extended Reality) - ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,900
เด็กมีเตียง
29,900
เด็กไม่มีเตียง
29,900
พักเดี่ยว
7,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,900
เด็กมีเตียง
30,900
เด็กไม่มีเตียง
30,900
พักเดี่ยว
7,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,900
เด็กมีเตียง
27,900
เด็กไม่มีเตียง
27,900
พักเดี่ยว
7,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900
เด็กมีเตียง
22,900
เด็กไม่มีเตียง
22,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
เด็กไม่มีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
เด็กไม่มีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
20,900
เด็กไม่มีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 29,900 29,900 29,900 7,900 - - 25
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 30,900 30,900 30,900 7,900 - - 25
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 27,900 27,900 27,900 7,900 - - 25
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 22,900 22,900 22,900 5,900 - - 25
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 20,900 20,900 20,900 5,900 - - 25
28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 20,900 20,900 20,900 5,900 - - 25
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 20,900 20,900 20,900 5,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน